Kennisbank

Verschillende berekeningen hebben aangetoond dat het je wel ruim 300 euro per jaar kan opleveren als je je energiecontract opzegt en overstapt naar een andere energieleverancier. Door jaarlijks te kiezen voor een nieuwe aanbieder (de energieleverancier die op dat moment het meest gunstige pakket aanbiedt dat aansluit op jouw specifieke wensen en behoeftes), maak je namelijk elk jaar gebruik van de voordelen en bonussen die de nieuwe leverancier aanbiedt aan nieuwe klanten. In de meeste gevallen zal je eigen leverancier je ook een aanbod doen om te blijven, maar het blijkt dat in het gros van de gevallen dat aanbod minder gunstig is dan de keuze om over te stappen naar een nieuwe leverancier. Maar hoe zeg je nu eigenlijk je energiecontract op? Je kunt kiezen om dat zelf te doen, maar je kunt er ook voor kiezen om (als dit wordt aangeboden) gebruik te maken van een zogenaamde overstapservice. Bij de overstapservice, die door bijna alle leveranciers inmiddels wel wordt aangeboden, wordt jou het hele opzeggen uit handen genomen. De nieuwe leverancier regelt alles en dat is best handig, zeker als je wilt voorkomen dat je komt te zitten met dubbele contracten. Over het feit of je zonder gas of elektriciteit komt te zitten, hoef je je niet zo veel zorgen te maken. Dan zou je echt moeten worden afgesloten.

Je kunt ervoor kiezen om helemaal zelf je energiecontract op te zeggen, bijvoorbeeld omdat je geen mogelijkheden hebt om gebruik te maken van de service – vaak aangeboden als er een nieuw contract wordt afgesloten – om je contract voor je te laten opzeggen, of omdat je gaat verhuizen naar een complex waarbij de energielevering centraal is geregeld (bijvoorbeeld middels stadsverwarming). Wat moet je doen om de overeenkomst op te zeggen?

Ten eerste moet je rekening houden met de opzegtermijn. In veel gevallen geldt er een opzegtermijn van een maand. Bij contracten die voor een bepaalde duur worden afgesloten, zal er in de algemene voorwaarden zijn opgenomen dat het contract, als dit niet tijdig of niet juist is opgezegd, stilzwijgend met een maand (of meer) wordt verlengd. In sommige gevallen worden dan dezelfde leveringsvoorwaarden gehanteerd, maar het kan ook best zo zijn dat je ineens te maken hebt met een forse prijsstijging omdat bepaalde kortingen vervallen of blijkt dat de prijzen voor gas en elektriciteit enorm zijn gestegen.

Ten tweede is het raadzaam om, voordat je het oude contract opzegt (of in ieder geval voordat de opzegtermijn van je oude contract is verlopen), onderzoek te doen naar een nieuwe leverancier. Dit kun je het beste doen door de verschillende aanbiedingen van het ruime aanbod aan energieleveranciers eens goed met elkaar te vergelijken. Voordat je echter aan het vergelijken slaat – wat je in de meeste gevallen het handigst doet op speciaal daarvoor ontwikkelde vergelijkingssites – eerst te kijken naar je huidige verbruik en naar de wensen en behoeftes die je hebt. Pas dan kun je goed kijken naar welk aanbod voor jou het gunstigst is en bij welke partij jij het beste uit bent. Advies van anderen heeft in de meeste gevallen niet zo heel veel zin, behalve als degene die je adviseert, zich in precies dezelfde omstandigheden bevindt als jij (gezinssamenstelling, soort woning, hetzelfde soort verbruik).

Heb je een keuze gemaakt, dan is het vaak voor het opzeggen van je oude contract al voldoende dat je je aanmeldt bij een nieuwe leverancier. De nieuwe leverancier neemt de opzegging van het oude contract vaak al automatisch voor zijn rekening. Op die manier voorkom je dus dat je dubbele voorschotten moet betalen, omdat de contracten elkaar overlappen.

Zoals hierboven al gezegd; in de meeste gevallen is het voldoende om een nieuwe overeenkomst met een nieuwe leverancier af te sluiten en zal de nieuwe leverancier de opzegging van het oude contract op zich nemen. Zorg er altijd wel voor dat je binnen de opzegtermijn een oud contract opzegt. Doe je dit eerder, dan kan het zijn dat bepaalde kortingen vervallen of dat je geen recht meer hebt op een cashbackactie die gold toen je het oude contract afsloot.

In de meeste gevallen zeg je een contract pas tegen het einde van de looptijd op. Op die manier maak je gebruik van alle voordelen (bonussen, kortingen, cashbackacties en gunstige tarieven voor het verbruik van gas en licht) en haal je het meeste rendement uit het – toen je het afsloot – meest optimale contract. Het kan echter ook zijn dat je je ineens realiseert dat een contract dat je net hebt afgesloten, voor jou helemaal niet zo gunstig is. Of het blijkt dat er wel heel negatief gesproken wordt over de energieleverancier met wie jij zojuist een contract hebt afgesloten. In die gevallen kun je je beroepen op de wettelijke bedenktijd. Deze bedenktijd houdt in dat je wettelijk recht hebt om een contract binnen veertien dagen nadat je dat hebt ontvangen, zonder verdere consequenties op te zeggen. Dit geldt voor zowel de contracten die je in een (fysieke) winkel hebt afgesloten, als voor de overeenkomsten die je bent aangegaan via internet of afspraken die je telefonisch hebt gemaakt. De aanbieder moet je wijzen op deze wettelijke bedenktijd. Doet hij dat niet, dan heeft de wet bepaald dat de bedenktijd wordt verlengd naar twaalf maanden.

In de meeste gevallen is het echter niet nodig om gebruik te maken van deze wettelijke bedenktijd. Zeker als je je goed hebt verdiept in je verbruik en je wensen en je gebruik hebt gemaakt van een onafhankelijke vergelijkingssite, kun je er in de meeste gevallen zeker op vertrouwen dat je de voor jou meest gunstige keuze hebt gemaakt. Daarbij is het raadzaam om ieder jaar over te stappen naar een andere leverancier, dus hoe vaker je overstapt, hoe duidelijker je je eigen wensen op je netvlies hebt en hoe vertrouwder je bent geworden met de verschillende aanbieders en hun pakketten.

Overstappen naar een andere energieleverancier kan lonend zijn, zeker als je oude contract (bijna) is afgelopen en je niet te maken hebt met opzegvergoedingen die je moet betalen als je eerder onder je contract uit wilt. Verschillende berekeningen hebben aangetoond dat het overstappen naar een andere leverancier een voordeel van 300 tot 340 euro per jaar kan opleveren. Als je dus ieder jaar naar een andere energieleverancier overstapt, tikt dat al snel aan. Door over te stappen maak je daarnaast ook nog eens gebruik van de meest gunstige aanbieding van dat moment. Het blijkt namelijk dat in de meeste gevallen de aanbiedingen voor nieuwe klanten gunstiger zijn dan de voordelen die energiemaatschappijen hun bestaande klanten bieden als ze hun contract met nog een jaar (of meerdere jaren) verlengen.

De tarieven voor gas en elektriciteit fluctueren. Dat houdt in dat de tarieven per dag kunnen verschillen, waardoor een leverancier die op het ene moment de meest gunstige aanbieder is, een dag later ineens een heel stuk minder uit de bus kan komen. Het is natuurlijk niet te doen om elke keer maar te wisselen van leverancier, dat zou betekenen dat je je bestaande contract voor de einddatum zou moeten openbreken en in de meeste gevallen betekent dat, dat je vastzit aan een boetebeding of dat je een opzegvergoeding moet hanteren. Daarom is het belangrijk om tegen het einde van de looptijd van je oude contract (meestal doe je dat zo’n acht tot zes weken voordat je contract daadwerkelijk afloopt) te gaan kijken naar de mogelijkheden die andere energieleveranciers aanbieden. Dit kan door je gegevens in te vullen op een van de verschillende vergelijkingssites, die de uiteenlopende aanbiedingen voor je onder de loep nemen en uiteindelijk komen met een passend (en voordelig) advies.

De meeste energieovereenkomsten worden voor een bepaalde, vaste periode afgesloten. Hierbij gaat het meestal om contracten van een jaar tot drie jaar. Het contract eindigt automatisch als de looptijd is verstreken. Als je tegen die tijd nog niets hebt ondernomen of een ander contract hebt afgesloten, hoef je niet bang te zijn dat je zonder gas of licht komt te zitten. In de meeste algemene bepalingen is namelijk opgenomen dat een contract van een bepaalde duur, stilzwijgend wordt verlengd met bijvoorbeeld een maand, als er niet tijdig is opgezegd. Dat hoeft niet erg te zijn, als die verlenging inhoudt dat je onder dezelfde voorwaarden gebruik kan blijven maken van de diensten van de leverancier. Een ander verhaal wordt het als je terugvalt in de – vaak duurdere – tarieven die de leverancier hanteert omdat de korting die gold ten tijde van het contract, na afloop is komen te vervallen. Kijk dus altijd goed naar de einddatum van het contract en wat de voorwaarden zijn waartegen geleverd wordt als het contract toch onverhoopt stilzwijgend zou worden verlengd.

Ze komen niet heel veel meer voor, maar het kan zijn dat je te maken hebt met een ouder contract dat voor onbepaalde tijd is afgesloten. In dat soort gevallen is inmiddels wettelijk bepaald dat je het contract op ieder moment kan opzeggen. Je zit dus niet vast aan een oneindig contract.

Als je de keuze hebt gemaakt voor een nieuwe leverancier en je stapt over naar een andere maatschappij, hoef je niet bang te zijn dat je een bepaalde periode geconfronteerd wordt met mogelijke dubbele kosten omdat contracten elkaar overlappen. In de meeste gevallen wordt de opzegging van het oude contract namelijk geregeld door de nieuwe leverancier, en wel op het moment dat u besluit over te stappen. De nieuwe energieleverancier zal rekening houden met de door u opgegeven einddatum van het oude contract en zal het nieuwe contract vaak ook dan pas laten ingaan. Dubbele energie kan namelijk niet geleverd worden, dus het is onzinnig om een contract te laten overlappen.

Het daadwerkelijke overstappen is vaak je minste zorg, aangezien dat dus in de meeste gevallen gewoon wordt geregeld door de nieuwe energieleverancier. Het enige wat je zelf moet doen, is een handtekening zetten onder het nieuwe contract en daarmee zal je in de meeste gevallen ook de nieuwe partij de machtiging geven om het oude contract namens jou op te zeggen. Wat jij zelf moet doen, speelt zich vaak af in de voorfase van het daadwerkelijke overstappen; je moet namelijk idealiter van tevoren al een beeld hebben van je eisen aan een nieuw contract. Wil je bijvoorbeeld de zo goedkoopst mogelijke optie? Of ga je voor milieubewust en kies je voor groene energie? Daarnaast is ook je gezinssamenstelling van belang en het soort huis waar je in woont. Aanbieders kunnen zich namelijk richten op bepaalde groepen en voor die groep de meest gunstige leveringsvoorwaarden opstellen. Het maakt dus een wezenlijk verschil of je alleenstaande bent en woonachtig in een volledig geïsoleerd appartement, of dat je in een ouder (en vaak minder goed geïsoleerde) hoekwoning woont en een gezin hebt met kinderen. Wat voor persoon A de meest goedkope aanbieder is, kan voor persoon B een compleet oninteressante partij zijn.

Je hoeft niet bang te zijn dat je niet zou kunnen overstappen. De keuze binnen de energiemarkt is, sinds de liberalisering in 2004, enorm. Naast de grote partijen zoals Nuon, Essent en Eneco zijn er tegenwoordig genoeg (in verhouding) kleinere spelers op de markt die goede aanbiedingen hebben en zeer gunstige (en concurrerende) tarieven hanteren. ‘De goedkoopste’ energieleverancier bestaat trouwens niet. De tarieven voor gas en licht schommelen sterk, waardoor een leverancier die vandaag het meest concurrerende aanbod heeft, morgen helemaal niet zo goedkoop meer hoeft te zijn. Zorg er dus voor dat je goed weet waar je naar op zoek bent en maak gebruik van een onafhankelijke vergelijkingssite. Op die manier weet je zeker dat je overstap ook daadwerkelijk een stap voorwaarts is geweest.

Het overstappen naar een andere energieleverancier kan een flinke besparing op de maandelijkse energiekosten (en op de jaarafrekening) opleveren. Maar het aanbod tussen de verschillende energieleveranciers is enorm en soms kan het tijdrovend zijn om alle aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Er zijn daarom een aantal interessante websites in de lucht, die de verschillende aanbieders en hun pakketten met elkaar voor je vergelijken. Om een goede keuze te maken, is het het wel essentieel om te kiezen voor een energievergelijker die 100% onafhankelijk is. Op die manier weet je zeker dat uit de vergelijking een advies rolt dat het beste is voor jou, en niet voor de maatschappij die achter de vergelijkingssite zit.

Waar let je als je op zoek gaat naar een nieuw energieleverancier? Waarschijnlijk is de prijs die je moet gaan betalen, een van de eerste vergelijkingspunten. Let daarbij goed op de ‘verborgen’ aanbiedingen die de verschillende partijen geven, bijvoorbeeld een cash bedrag retour aan het einde van de looptijd van het abonnement. Het kan zijn dat de energieprijs bij de ene aanbieder in vergelijking hoger lijkt dan een andere aanbieder, maar juist lager uitkomt als je dit soort bonusbedragen meerekent. Het is dan ook handig om gebruik te maken van een site die 100% onafhankelijk is als energievergelijker. Zo weet je zeker dat je het meest objectieve beeld krijgt van alle aanbieders en geen verborgen bonussen mist.

Wat zijn nog meer elementen die je kunt vergelijken? Denk bijvoorbeeld aan de duur van het contract, de mogelijke tussentijdse prijsstijgingen en andere zaken die van invloed kunnen zijn op je maandbedrag. Ook kun je bij de betere vergelijkingssites aangeven of je wilt vergelijken met aanbieders die groene energie leveren.

Als je op zoek bent naar een nieuwe energieleverancier omdat je wilt overstappen, is het handig om slim te vergelijken op een website waarop alle energieleveranciers onder een dak genoemd staan. Voor je gaat overstappen, is het verstandig om eerst je huidige contract na te lopen en te bekijken welke voorwaarden er aan het opzeggen hangen. Heb je bijvoorbeeld een contract gesloten met een premiebedrag, houd er dan rekening mee dat je pas op het einde van de looptijd van het contract, deze bonus uitbetaald krijgt. Bij tussentijds opzeggen, vervalt de premie in de meeste gevallen.

Als je wilt overstappen, is het noodzakelijk dat je de aanbiedingen die de verschillend energieleveranciers voor je hebben, goed met elkaar kunt vergelijken. Dit doe je het handigst door vaste criteria aan te houden op basis waarvan je wilt vergelijken. Kies eerst de voorwaarden waaraan je nieuwe leverancier moet voldoen. Vind je het bijvoorbeeld belangrijk dat de partij met wie je in zee gaat, groene stroom levert? Zorg er dan voor dat je verschillende aanbieders van groene stroom met elkaar vergelijkt. Het heeft in dat geval weinig zin om een ‘groene partij’ vergelijken met een leverancier die ‘gewone’ stroom aanbiedt. Het handigst is natuurlijk dat alle partijen die je wilt vergelijken, op een pagina staan, zodat je snel en gemakkelijk je vergelijking kunt maken, zonder hiervoor telkens te hoeven overspringen naar een andere website.

Er zijn verschillende vergelijkingssites waarop de (in ieder geval grotere) energieleveranciers staan vermeld, inclusief de pakketten die zij aanbieden. Door gebruik te maken van een van deze vergelijkingssites, kost het vergelijken je maar een paar minuten van je tijd. En de besparing die overstappen kan opleveren, maakt het die tijdsinvestering meer dan waard.

Wil je overstappen naar een andere energieleverancier, zorg er dan voor dat je gebruikmaakt van een vergelijkingssite die de laagsteprijsgarantie aanbiedt. Op die manier weet je zeker dat er nergens een goedkoper aanbod is. Kijk goed op de vergelijkingssite waarop je de verschillende aanbiedingen bekijkt, of deze de laagste prijs van de verschillende aanbieders hanteert. Let hier goed op, aangezien sommige leveranciers verschillende aanbiedingen hebben lopen voor hetzelfde, of een bijna gelijk pakket. Kijk ook goed op de site of echt alle aanbieders (dus niet alleen de grote energieleveranciers, maar ook de minder grote partijen met interessante aanbiedingen voor nieuwe contractanten) worden vergeleken.

Waar moet je rekening mee houden als je de prijzen van de verschillende energieleveranciers met elkaar gaat vergelijken? Wat vergelijk je nu eigenlijk en waar zitten de verschillen in? Ga eerst na wat je precies wilt. Wil je groene energie? Of maakt dat niet zo veel uit? Vervolgens kijk je naar de kosten die je voor een jaar kwijt bent en naar de abonnementsduur. Sommige aanbieders wil je dat je een meerjarig contract afsluit, maar bieden alleen het eerste jaar een vast, laag tarief. Dan zijn er nog de kortingen op de jaarprijs of een cashbackactie. Hierin zit ook verschil. Zo wordt vaak de korting direct verrekend op de prijs die per maand wordt betaald (de energienota oftewel het voorschot). Dit is niet het geval bij een cashbackactie. Het geld dat je terugkrijgt (de cash back), wordt pas uitgekeerd nadat de looptijd van het contract (meestal een jaar, maar soms ook meerdere jaren) is afgelopen. Tussentijds opzeggen is dan niet gunstig, want dan vervalt in de meeste gevallen de cashback. Let hier dus bij op als je gaat zoeken naar een nieuwe energieleverancier, ook al vergelijk je op een website met een laagsteprijsgarantie.

Het overstappen naar een andere energieleverancier gaat snel en simpel als je gebruikmaakt van de overstapservice zoals die op diverse websites wordt aangeboden. Op die manier wordt het opzeggen van je oude contract en het ingaan van de nieuwe overeenkomst, op een snelle en goede manier afgehandeld. Het mooiste is dat je er zelf weinig tot geen omkijken naar hebt. Met de opstapservice worden alle handelingen die gepaard gaan met het proces van het overgaan naar een nieuwe leverancier, uitgevoerd door een professionele partij. Het enige dat je als afnemer wel zelf moet doen, is een handtekening onder het nieuwe contract zetten.

Het antwoord op de vraag waarom je eigenlijk zou kiezen voor een overstapservice, is simpel te beantwoorden met een tegenvraag: waarom niet? De service neemt veel werk uit handen. Zo hoef je niet zelf je contract bij je huidige provider op te zeggen en loop je ook niet aan tegen de ‘retainmentafdeling’ van je provider, die proberen binnen te houden. Mocht je administratie niet helemaal op orde zijn, dan hoef je je, als je gebruikmaakt van de opstapservice, ook geen zorgen te maken dat je het opzeggen vergeet. Niemand heeft zin om dubbele kosten te betalen voor een oud contact dat nog doorloopt terwijl een nieuwe overeenkomst al is ingegaan. En daarbij weet je zeker dat de levering van je energie gewoon ononderbroken blijft doorgaan: het nieuwe contract gaat direct in op het moment waarop je huidige contract afloopt. Een ander groot voordeel van de opzegservice is dat je hier gratis gebruik van kunt maken. Het laten opzeggen van je contract kost niets.

Kies je voor een nieuwe energieleverancier en maak je gebruik van de opzegservice? Ook dan geldt gewoon de wettelijke bedenktijd van veertien dagen.

Tegenwoordig is het in de meeste gevallen lonend om jaarlijks over te stappen naar een andere energieleverancier, om op die manier telkens gebruik te kunnen maken van de meest concurrerende tarieven en mooie aanbiedingen. De angst dat je, als je opzegt, zonder stroom zou komen te zitten, is onterecht. Je komt nooit zonder stroom te zitten als je het contract met je huidige leverancier opzegt en overstapt naar een andere leverancier. De aansluiting gaat in de meeste gevallen naadloos over. Vind je het prettig om zeker te weten dat alles met de opzegging en nieuwe aansluiting goed is geregeld? Dan kun je kiezen voor de overstapservice, die door veel leveranciers wordt aangeboden. Op die manier weet je zeker dat de overstap naadloos is geregeld en dat je dus nooit zonder stroom komt te zitten.

Het makkelijkste is om de overstap te regelen via een betrouwbare website, die tegelijkertijd ook de tarieven tussen de verschillende leveranciers vergelijkt en het best mogelijke aanbod voor jou uit alle opties weet te filteren. In de meeste gevallen biedt de vergelijkingswebsite ook de mogelijkheid om de hele overstap voor je te regelen. Dit kan met een zogenaamde ‘overstapservice’, waarbij alles wordt geregeld: de beëindiging van het oude contract en het starten van de nieuwe levering bij een andere partij. Net zoals in het geval je je eigen overstap regelt, heb je ook hierbij natuurlijk veertien dagen bedenktijd.

Begrippenlijst – standaard begrippen uit de energiebranche

Aansluitovereenkomst / aansluitcontract – het contract dat je aangaat met een energieleverancier en waarin de voorwaarden voor de aansluiting staan vermeld.

Cashback – Het geld dat je, na afloop van de aansluitovereenkomst, krijgt uitgekeerd als je aan de voorwaarden voor de cashbackactie hebt voldaan.

CER (contracteinderegister) – De centrale databank waarin alle (lopende) energieovereenkomsten (sinds 1 augustus 2013) in staan opgenomen.

Daltarief – Het goedkopere tarief voor energie (vaak geldt dit tarief ‘s avonds en in het weekeind).

EAN-code – De code, bestaande uit achttien cijfers, van de gasaansluiting. Elke Nederlandse gasaansluiting heeft een unieke EAN-code.

Eindafrekening – De rekening die je na een jaar krijgt van de energieleverancier en waarbij het verbruik wordt afgezet tegen de maandelijks betaalde voorschotten. Is er meer verbruikt dan het verbruik waarop het voorschot is gebaseerd, dan zul je moeten bijbetalen. Heb je minder verbruikt? Dan krijg je geld terug (geen cashback!).

Energiecontract – Het contract dat je sluit met een leverancier en waarbij je overeenkomt om tegen een bepaald aantal voorwaarden, gas en licht af te nemen van de leverancier.

Eindgebruiker – De persoon die het gas en licht afneemt: de consument.

Energiekosten – Alle kosten (dus inclusief de btw en mogelijke heffingen) die de eindgebruiker betaalt voor gas en elektra.

Energieleverancier – Het bedrijf dat de energie (gas en licht) levert.

Gasmeter – het apparaat (vaak geplaatst in de meterkast), dat meet hoe veel aardgas de eindgebruiker verbruikt.

Groene stroom – Stroom die milieuvriendelijk is opgewekt (dus niet uit fossiele brandstoffen). Voorbeelden zijn zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa.

Groene stroomleveranciers – Energiebedrijven die ervoor hebben gekozen om de energie die zij leveren, op een milieuvriendelijke manier op te wekken.

Leveringscontract / leveringsovereenkomst – Het contract waarin de voorwaarden van levering van het gas en licht (de energie) staan opgesomd.

Leveringsvoorwaarden – De voorwaarden waartegen het energiebedrijf de energie (gas en licht) aan de eindgebruiker (de consument) levert.

Liberalisering van de energiemarkt – De beweging ( 1 juli 2004) waardoor de eindgebruiker (de consument) voortaan zelf de keuze heeft met welke energieleverancier hij een overeenkomst wil afsluiten voor de levering van gas en licht.

Overstappen – Het (vaak na het uitdienen van een contract) wisselen van energieleverancier.

Salderen – De term die wordt gebruikt voor de verrekening van de elektriciteit die je met behulp van zonnepalen hebt opgewekt, tegenover het daadwerkelijke gebruik van elektriciteit.

Stadsverwarming – centrale verwarmingsbron (vanuit een energiebron) waarop een groep mensen (bijvoorbeeld huurders in een complex) zijn aangesloten. Deze eindgebruikers hebben geen eigen CV-ketel.

Transportkosten – De kosten die worden gerekend voor het transport (van het leveringspunt naar de aansluiting van de eindgebruiker) van gas en elektra.

Vaste leveringskosten (of vastrecht) – De niet-variabele kosten, genoemd op de energierekening, die de eindgebruiker betaalt voor de levering van gas en elektra.

Voorschot – Het bedrag dat maandelijks wordt betaald aan de energieleverancier en dat is gebaseerd op het waarschijnlijke verbruik in een jaar. Bij een te hoog voorschot, volgt er na een jaar een uitbetaling van de energiemaatschappij. Bij een te laag voorschot zal de eindgebruiker moeten bijbetalen.

Wettelijke bedenktijd – De wettelijke tijd waarbinnen een contract na het afsluiten ervan nog, zonder consequenties, mag worden opgezet. Voor energieovereenkomsten is dit veertien dagen.